ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Стеван Сремац: књижевна студија

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Стеван Сремац: књижевна студија. У: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, стр. 23-96.