ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

М. М. Укоковић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: М. М. Укоковић. У: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, стр. 132-139.