ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Војислав Ј. Илић Млађи

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Војислав Ј. Илић Млађи. У: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, стр. 147-153.