ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Лажни модернизам у српској књижевности

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Лажни модернизам у српској књижевности. У: Писци и књиге. 5 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1911, стр. 98-122.