ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Милорад П. Шапчанин: књижевна студија

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Милорад П. Шапчанин: књижевна студија. У: Писци и књиге. 6 / Јован Скерлић. - Београд : Давидовић, 1913, стр. 1-47.