ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Нови омладински листови и наш нови нараштај

Примарни табови

Преузмите MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s ||||||||||||||||||||||
245 10|aНови омладински листови и наш нови нараштај|b
210 1 |a
655 7|a
520 |aО листовима: "Српска омладина". Власник Смаилага Ћемаиловић, уредник Ђорђе Пејановић, Сарајево (Излази од 1. септембра 1912) ; "Нови Србин". Часопис Срба средњошколаца у Угарској. Уређује Одбор. Сомбор. (Излази од 1. септембра 1912) ; Etudiants serbo-croates en Suisse: Union. Rédacteur Milosch Stanoyévitch, étudiant èslettres Genève 1912. ; "Naprednjak" Nejunačkome vremenu u prkos! Šibenik (Izlazi od 1911.)
540 |a
700 1 |aЈован|eauthor|u
710 2 |a
700 1 |a|eeditor
700 1 |a|etranslator
260 |a|b|c
856 |u
500 |a
650 1 |a
500 |a
020 |a
022 |a
024 |a|2doi
856 |u
773 0 |tПисци и књиге. 6 / Јован Скерлић. - Београд : Давидовић, 1913|p|a, author|x
500 |a
|aauthor