ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Нови песници

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Нови песници. У: Писци и књиге. 6 / Јован Скерлић. - Београд : Давидовић, 1913., стр. 142-157.