ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Књиге

Примарни табови

Историја нове српске књижевности
"Ово скраћено издање, само је један извод, костур једне веће књиге." --> Предговор. - Хронолошки преглед главних писаца, списа, публикација и датума у новој српској књижевности: стр.: 280-286.
Историја нове српске књижевности
Потпуно и илустровано изд., Издање Задужбине И. М. Коларца ; 151