ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Историја нове српске књижевности

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1912.): Историја нове српске књижевности. У: Историја нове српске књижевности / Јован Скерлић. - Београд : Књижара С. Б. Цвијановић, 1912.