Вук Караџић

Choose the citation style.
Секулић, Исидора no date: Вук Караџић. In: Аналитички тренутци и теме. 1 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1941]., p. 179-183.