Два Толстојева одласка

Choose the citation style.
Секулић, Исидора no date: Два Толстојева одласка. In: Аналитички тренутци и теме. 2 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1941]., p. 83-92.