Сабласна моћ Русије

Choose the citation style.
Секулић, Исидора no date: Сабласна моћ Русије: "Царевић Алексије". In: Аналитички тренутци и теме. Књ. 3 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1943], p. 68-75.