Један који је слутио

Choose the citation style.
Секулић, Исидора no date: Један који је слутио. p. 195-203.