Једна ниска религиозне лирике

Choose the citation style.
Секулић, Исидора no date: Једна ниска религиозне лирике. In: Аналитички тренутци и теме. Књ. 3 / Исидора Секулић. - Београд : Млада Србија, [1943], p. 219-252.