О књижевности

Choose the citation style.
Поповић, Богдан (1894): О књижевности: уводно предавање из историје светске књижевности.