Из теорије књижевности

Choose the citation style.
Поповић, Богдан (1910): Из теорије књижевности.