O књижевности

Choose the citation style.
Поповић, Богдан (1932): O књижевности. In: Чланци и предавања о књижевности, уметности, језику, и моралу / Богдан Поповић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1932 - (Српска књижевна задруга ; коло 35, књ. 236), p. 5-32.