Раичковићева сложена једноставност

Choose the citation style.
Милошевић, Никола (1974): Раичковићева сложена једноставност.