Јоаким Вујић и његов пут на Исток

Choose the citation style.
Поповић, Павле no date: Јоаким Вујић и његов пут на Исток. In: Из књижевности. 4 / Павле Поповић. - Београд : Г. Кон, 1938., p. 55-72.