Др Љубомир Недић: књижевна студија

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Др Љубомир Недић: књижевна студија. In: Писци и књиге. 3 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1908, p. 42-81.