Једна хрватска романтичарка

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Једна хрватска романтичарка. In: Писци и књиге. 3 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1908., p. 148-152.