Иво Ћипико

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Иво Ћипико. In: Писци и књиге. 1 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1907., p. 147-156.