"Уништење естетике" и демократизација уметности

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: "Уништење естетике" и демократизација уметности. In: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, p. 86-123.