Војислав М. Јовановић

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1926): Војислав М. Јовановић. In: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926., p. 119-121.