Писци и књиге. 8

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1926): Писци и књиге. 8.