[Предговор књизи "Импресије из књижевности" Бранка Лазаревића]

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: [Предговор књизи "Импресије из књижевности" Бранка Лазаревића]. In: Импресије из књижевности. Св. 1 / Бранко Лазаревић ; (са предговором Јована Скерлића). - Београд : Геца Кон, 1912, p. IX-XV.