Историја нове српске књижевности

Choose the citation style.
Скерлић, Joван (1914): Историја нове српске књижевности: (са 109 слика у тексту).