Писци и књиге. 1 (2.изд.)

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1912): Писци и књиге. 1 (2.изд.).