Источно или јужно наречје

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1913): Источно или јужно наречје. In: Писци и књиге. 7 / Јован Скерлић. - Београд : Геца Кон, 1922, p. 7-46.