Вукова преписка

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1922): Вукова преписка. In: Писци и књиге. 7 / Јован Скерлић. - Београд : Геца Кон, 1922, p. 47-59.