Јаков Игњатовић : књижевна студија

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1904): Јаков Игњатовић : књижевна студија.