Једна књижевна зараза

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Једна књижевна зараза. In: Писци и књиге. 4 / Јован Скерлић. - Београд : Нова штампарија "Давидовић", 1909, p. 112.