Три нова романа

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Три нова романа. In: Писци и књиге. 5 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1911, p. 134-155.