Писци и књиге. 2

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1907): Писци и књиге. 2.