ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Књиге

Примарни табови

Pages

Историја нове српске књижевности
"Ово скраћено издање, само је један извод, костур једне веће књиге." --> Предговор. - Хронолошки преглед главних писаца, списа, публикација и датума у новој српској књижевности: стр.: 280-286.
Današnji srpskohrvatski nacionalizam
Sadrži: Ante Starčević ; Novi naraštaj.
Јаков Игњатовић : књижевна студија
Посебна издања / Српска академија наука ; књ. 20. Философски и филолошки списи ; књ. 5
Војислав Ј. Илић : књижевна студија
П. о.: Српски Књижевни Гласник ; књ. 19, 1907.
Историја нове српске књижевности
Потпуно и илустровано изд., Издање Задужбине И. М. Коларца ; 151
Омладина и њена књижевност : (1848-1871) : изучавања о националном и књижевном романтизму код Срба
(Посебна издања / Српска краљевска академија ; књ. 24. Философски и филолошки списи ; књ. 7)
Писци и књиге. 1
Садржи: Ђура Јакшић ; Милица Стојадиновић-Србкиња ; Божидар Кнежевић ; Симо Матавуљ ; Милан Ракић ; Борисав Станковић ; Марко Миљанов ; Милан Беговић ; Даница Марковић ; Иво Ћипико.
Писци и књиге. 2
Садржи: Милован Ђ. Глишић ; Јанко М. Веселиновић ; Лаза К. Лазаревић ; Светолик Ранковић. - Са потписом и белешкама аутора.
Писци и књиге. 3
Садржи: Стјепан Митров Љубиша ; Др. Љубомир Недић ; Милорад Ј. Митровић ; Бранислав Ђ. Нушић ; Петар Кочић ; Милан Ћурчин ; Невесињски ; Једна хрватска романтичарка ; Филолошки догмаричари и књижевни језик. - Са напоменама аутора.
Писци и књиге. 4
Догматичка и импресионистичка критика ; Стеван Сремац ; Једна књижевна зараза ; Обнова наше родољубиве поезије ; М. М. Ускоковић ; Један задоцнели песник ; Војислав Ј. Илић млађи ; "Стари" и "млади" у српској књижевности.

Pages