ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Две комедије Марина Држића

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Поповић, Павле no date: Две комедије Марина Држића. У: Из књижевности. 4 / Павле Поповић. - Београд : Г. Кон, 1938., стр. 21-54.