Две комедије Марина Држића

Choose the citation style.
Поповић, Павле no date: Две комедије Марина Држића. In: Из књижевности. 4 / Павле Поповић. - Београд : Г. Кон, 1938., p. 21-54.