ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Хумор и сатира г. Бранислава Ђ. Нушића

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Хумор и сатира г. Бранислава Ђ. Нушића. У: Писци и књиге. 3 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1908., стр. 101-116.