Хумор и сатира г. Бранислава Ђ. Нушића

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Хумор и сатира г. Бранислава Ђ. Нушића. In: Писци и књиге. 3 / Јован Скерлић. - Београд : [б. и.], 1908., p. 101-116.