ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

[Предговор књизи "Васа Решпект" Јакова Игњатовића]

Примарни табови

Преузмите MARCXML
000 nam 22 uu 4500
008 s ||||||||||||||||||||||
245 10|a[Предговор књизи "Васа Решпект" Јакова Игњатовића]|b
210 1 |a
655 7|a
520 |a
540 |a
700 1 |aЈован|eauthor|u
710 2 |a
700 1 |a|eeditor
700 1 |a|etranslator
260 |a|b|c
856 |u
500 |a
650 1 |aЈаков Игњатовић (1822-1889) - "Васа Решпект"
500 |a
020 |a
022 |a
024 |a|2doi
856 |u
773 0 |tВаса Решпект : роман / Јаков Игњатовић ; у редакцији и с предговором Јована Скерлића. - Београд : Српска књижевна задруга, 1913.|p|a, author|x
500 |a(Српска књижевна задруга ; коло 22, бр. 148)
|aauthor