ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

[Предговор књизи "Васа Решпект" Јакова Игњатовића]

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: [Предговор књизи "Васа Решпект" Јакова Игњатовића]. У: Васа Решпект : роман / Јаков Игњатовић ; у редакцији и с предговором Јована Скерлића. - Београд : Српска књижевна задруга, 1913., стр. III-XIV.