ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Богобој Атанацковић: студија из историје књижевности

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): Богобој Атанацковић: студија из историје књижевности. У: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, стр. 7-73.