Богобој Атанацковић: студија из историје књижевности

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1926): Богобој Атанацковић: студија из историје књижевности. In: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, p. 7-73.