ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Марко Цар

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): Марко Цар. У: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, стр. 124-143.