Марко Цар

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1926): Марко Цар. In: Писци и књиге. 8 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, p. 124-143.