ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Јован Дучић

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован no date: Јован Дучић. У: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, стр. 86-100.