Јован Дучић

Choose the citation style.
Скерлић, Јован no date: Јован Дучић. In: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926, p. 86-100.