ПОРТАЛ СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Један социалистички песник

Примарни табови

Изаберите стил цитата.
Скерлић, Јован (1926.): Један социалистички песник. У: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926., стр. 106-118.