Један социалистички песник

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1926): Један социалистички песник. In: Писци и књиге. 9 / Јован Скерлић. - Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926., p. 106-118.