Историја нове српске књижевности

Choose the citation style.
Скерлић, Јован (1912): Историја нове српске књижевности. In: Историја нове српске књижевности / Јован Скерлић. - Београд : Књижара С. Б. Цвијановић, 1912.